PL EN
Logo

NASZA OFERTA

DORADZTWO PERSONALNE

 Ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy. Od ich umiejętności, poświęcenia i zaangażowania zależy w dużej mierze sukces firmy i osiągnięcie przez nią najwyższej efektywności.
W praktyce oznacza to:

TOUCH POINT, w swoich działaniach, wspomaga kształtowanie firmy w taki sposób, aby posiadany potencjał ludzki jak najefektywniej przyczyniał się do osiągania przez nią sukcesów.


TOUCH POINT oferuje swoje usługi zarówno w zakresie całościowego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak również w swoich działaniach uzupełnia możliwości i wspomaga pojedyncze przedsięwzięcia podejmowane w firmach, a w szczególności:

 
COACHING

Wsparcie w rozwoju kompetencji osób, kluczowych dla organizacji.

Zadaniem coacha jest inspirowanie oraz pomaganie w odnajdywaniu przez Klienta najlepszych sposobów postępowania w zgłaszanych przez niego sytuacjach problemowych, zachęcanie Klienta do poszukiwania rozwiązań, a nie podpowiadanie mu gotowych „recept”.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone