PL EN
Logo

NASZA OFERTA

OUTSOURCING

Outsourcing bywa najczęściej definiowany jako przedsięwzięcie polegające na wyodrębnieniu ze struktury organizacyjnej wybranej lub wybranych funkcji i przekazaniu ich realizacji firmie zewnętrznej. Możemy zatem mówić o outsourcingu całych działów jak również osób do wykonywania poszczególnych prac.

Outsourcing wybranych działów prowadzi do obniżenia kosztów działania, poprawy wydajności przedsiębiorstwa poprzez redukcję stanu zatrudnienia i możliwość koncentracji na kluczowych działaniach firmy. Outsourcing należy traktować jako element strategii a nie antidotum na bieżące problemy.

Wszelkie prawa zastrzeżone