PL EN
Logo

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Prywatność Użytkowników naszej strony ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego też TOUCH POINT Sp. z o. o. jako administrator danych udostępnianych poprzez wypełnienie wniosku aplikacyjnego, dba o ich bezpieczeństwo. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych.

W momencie wprowadzania danych osobowych umożliwiających dołączenie do bazy Kandydatów, Użytkownik jest świadomy i wyraża zgodę na ujawnienie przez spółkę TOUCH POINT pewnych danych zawartych we wniosku aplikacyjnym osobom trzecim przy zachowaniu anonimowości. TOUCH POINT nie będzie ujawniał osobom trzecim adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika bez jego uprzedniej zgody. Pobierane przez nas dane są wykorzystywane na potrzeby prowadzonych rekrutacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Baza danych osobowych prowadzona przez spółkę TOUCH POINT została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są gromadzone i wykorzystywane jedynie do celów technicznych oraz statystycznych i nie są przekazywane osobom trzecim.
Na stronach spółki TOUCH POINT nie wykorzystuje się cookies ani innych metod służących do śledzenia aktywności użytkowników.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania wyrażonej wobec spółki TOUCH POINT zgody na dalsze wykorzystywanie danych. Jeżeli Użytkownik podejmie taką decyzję utraci możliwość udziału w procesach rekrutacyjnych.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone