banner

Projekt UE

Touch Point realizuje projekt pt.: „Wzrost wolumenu eksportu firmy Touch Point Sp. z o.o. oraz rozpoznawalności marki 4concepts na arenie międzynarodowej

Nr Projektu  POIR.03.03.03-14-0150/17

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1 170 123,00 zł

Udział Funduszy Europejskich: 75%

Wartość dofinansowania: 740 857,50 zł

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności marki 4Concepts na rynkach międzynarodowych, pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów.

Dzięki temu wsparciu planujemy intensywną promocję marki 4concepts i naszych unikalnych w skali światowej produktów – lamp szklanych ręcznie formowanych w polskich hutach. Planowane efekty to zwiększenie eksportu produktów 4Concepts oraz zwiększenie znajomości i rozpoznawalności marki poza granicami Polski.