banner

Kontakt

Adres biura:

Touch Point Sp. z o.o.
ul. Fortuny 9
01-339 Warszawa

Tel.: 508 036 290

Tel.: 501 076 977

e-mail: biuro@touchpoint.pl

Informacje o Spółce:

Siedziba

Touch Point Sp. z o.o.
ul. Jaskółcza 8
05-807 Podkowa Leśna
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
NIP 529-169-74-09
KRS 0000226323
REGON 140018514
Kapitał zakładowy 51 000,00 PLN