banner

TOUCH POINT zajmuje się rekrutacją i selekcją Pracowników na stanowiska różnych szczebli, zgodnie z oczekiwaniami Klienta, przy pomocy sprawdzonych w praktyce metod, które stale stara się udoskonalać oraz bazując na doświadczeniu Konsultantów zaangażowanych przy konkretnym projekcie.W zależności od Państwa potrzeb oferujemy różne możliwości współpracy w prowadzeniu projektów rekrutacji i selekcji kandydatów. Projekt podzielony jest na etapy, a Klient sam decyduje o zakresie usług.

Oferujemy Państwu następujące usługi:
• Preselekcję aplikacji
• Preselekcję aplikacji połączoną z wywiadem telefonicznym
• Centrum rekrutacyjne, czyli wsparcie w pracach administracyjnych związanych z rekrutacją
• Pełen proces rekrutacyjny

Outsourcing bywa najczęściej definiowany jako przedsięwzięcie polegające na wyodrębnieniu ze struktury organizacyjnej wybranej lub wybranych funkcji i przekazaniu ich realizacji firmie zewnętrznej. Możemy zatem mówić o outsourcingu całych działów jak również osób do wykonywania poszczególnych prac.

Outsourcing wybranych działów prowadzi do obniżenia kosztów działania, poprawy wydajności przedsiębiorstwa poprzez redukcję stanu zatrudnienia i możliwość koncentracji na kluczowych działaniach firmy. Outsourcing należy traktować jako element strategii a nie antidotum na bieżące problemy.

TOUCH POINT BIURO
To rozwiązanie jest dla Firm którym:
• zależy na zmniejszeniu liczby etatów w firmie,
Lub tych które chcą:
• skorzystać z usług doświadczonego personelu biurowego,
• oszczędzić czas poprzez uniknięcie dodatkowych działań związanych z administracją personalną i płacową (umowa o pracę, szkolenia BHP, zaświadczenia i świadectwa pracy, wynagrodzenia i kontakty z ZUS, US)
Touch Point pozyska dla Państwa sprawdzonych specjalistów, dopasowanych do potrzeb i kultury organizacyjnej firmy.
Korzyści dla naszych Klientów:
• Brak ryzyka związanego z zatrudnianiem pracowników na stałe.
• Redukcja kosztów stałych Klienta poprzez przeniesienie kosztów outsourcingu na koszty zmienne.
• Obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy poprzez odciążenie w pracy działu personalnego zarówno z zadań administracyjno-kadrowych jak i „miękkich” elementów zarządzania personelem.
• Oszczędność czasu,
• Rozwiązanie problemu limitu etatów.

TOUCH POINT SIŁY SPRZEDAŻY
Klienci, którzy planują:
• Wprowadzenie na rynek nowego produktu
• Wsparcie sprzedaży w okresach sezonowych
• Poprawę dystrybucji produktów
• Kompleksową obsługę kanałów dystrybucji|
Znajdą rozwiązanie dla swoich planów poprzez skorzystanie z usług Touch Point Siły Sprzedaży. Touch Point realizuje te i inne zadania sprzedażowe zgodnie z oczekiwaniami swoich Klientów.

Korzyści dla naszych Klientów:
• Klient może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności a działania w zakresie sprzedaży przekazać doświadczonemu zespołowi sprzedawców.
• Dzięki zleceniu sprzedaży firmie zewnętrznej, Klient może zyskać kontrolę nad często, zbytnio rozbudowaną i trudną w zarządzaniu własną strukturą sprzedaży.
• Elastyczność w działaniu. Idealne rozwiązanie dla firm, które decydują się na działania w nowych kanałach dystrybucji.
• Brak ryzyka związanego z zatrudnianiem pracowników na stałe.
• Optymalizacja kosztów związanych z wyposażeniem przedstawicieli (samochody, laptopy, telefony)
• Możliwość obsługi mniej atrakcyjnych kanałów sprzedaży przez „tańszą” strukturę merchandiserów, co daje szansę koncentracji wyłącznie na kluczowych lokalizacjach i maksymalne wykorzystanie potencjału własnych pracowników sprzedaży. Wynikiem tych działań jest optymalizacja kosztów operacyjnych.
• Redukcja kosztów stałych Klienta poprzez przeniesienie kosztów outsourcingu na koszty zmienne.
• Obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy poprzez odciążenie w pracy działu personalnego zarówno z zadań administracyjno-kadrowych jak i „miękkich” elementów zarządzania personelem.
• Rozwiązanie problemu limitu etatów.